[email protected] +35 98 89 267 703

Общи търговски усовия

ВАЖНИ УСЛОВИЯ ПРИ ONLINE ПАЗАРУВАНЕТО

 

Тук можете да намерите пълните Общи Условия

“All In Packaging” online магазин се управлява от NORDTEK PACKAGING LIMITED, Company number: 636232, Address: 6-9 Trinity Street, Dublin 2, D02EY47, Ireland, EU VAT No: IE3603571LH).

I. Оплаквания

 1. В случай, че клиентът получи повреден пакет от транспортната компания, това трябва да се отбележи в доклада. Това дава възможност на клиента да бъде компенсиран за щетите, причинени от транспортната фирма.
 2. Оплаквания, свързани с липса на количества, повредени стоки, външни недостатъци и липса на гарантирани външни характеристики се приемат от Доставчика, само ако бъдат съобщени от Клиента в рамките на 3 работни дни от датата на получаване.
 3. Скъсяване на потапяща тръба- Условия на ангажимента
  Измервателната единица за скъсяване на потапящата тръба винаги е в милиметри.
  По време на процеса на коригиране на дължината на потапящата тръба трябва да се има предвид  стойността от долната част на уплътнението (FBOG), освен ако не е определена друга стойност в писмена форма, като отделна дължина на тръбата (дължината на цялата тръба след отстраняването й от дозатора).
  Коригирането се извършва от служители в неравностойно положение чрез ръчен труд. Времето за доставка може да варира в зависимост от техния капацитет и поръчаното количество. Точност на скъсяване: FBOG +/- 2 мм.
   

II. Цени

 1. В случаите, когато  не е уговорено друго, цените на доставчика, се счита, че се нетните цени с условията на доставка от EXW Будапеща, и включват само разходи за опаковки (в случая на продажба на частни лица на територията на Унгария или Общността, или на фирми, непритежаващи регистрация по ДДС в ЕС, се начислява ДДС (20%)).
 2. Ако некоректни цени са показани в сайта, Доставчикът не се задължава да достави съответните продукти или да предостави някаква форма на компенсация на клиента. При получаване на съобщението за корекция на цената, Клиентът е напълно в правото си да анулира покупката и да му бъде напълно възстановена сумата по закупуване на  засегнатия продукт.
 3. Когато цените са погрешно модифицирани по време на плащането, поради техническа грешка,  Доставчикът е напълно в  правото си да прекрати поръчката и да  преиздаде актуализирана поръчка с коректните цени.

 

III. Срокове на доставка

 1. В случай на закупуване от склада, крайният срок за изпращане е до 4 работни дни, считано от момента, когато всички условия за доставка са осигурени, и плащането е получено по сметка на доставчика.
 2. Очакван срок на доставка след изпращане е включен в раздел "Доставка".

 

IV. Мостри

 1. Доставчикът предоставя на клиентите  по 1 брой от 3 продукта, като безплатни мостри.. Цената на разходите за доставка на мострите трябва да се заплащат от клиента.

 

V. Право на отказа

 1. Клиентът може да отмени (онлайн) покупката, уговорена между страните в рамките на 15 дни от получаване на стоката. Купувачът е длъжен да уведоми писмено Доставчика за решението си в рамките на този 15-дневен период.
  Други условия за упражняване на правото на отказ:
  Купувачът връща продукта (ите) за негова / нейна собствена сметка, в първоначален вид и количество. Точния адрес на склада: Унгария, Будапеща, H1171, Pesti út 474.
 2. За съжаление на връщане не подлежат поръчки на етикети.
  За пълните условия за поръчка на етикети, моля посетете http://allinpackaging.bg/label-terms.html.
 
Тук можете да намерите пълните Общи Условия (на английски)
 
Зареждане…