[email protected] +35 98 89 267 703
Опции за търсене Отвори Скрий
  

Разширено търсене опции

 - 
 - 

Разширен филтър

Вместимост Форма Размер на отвора

 - 
Цвят Материал Вид на гърлото
Вид Екстри Защита от фалшификация
CRC- капак защита от деца Област на използване Дозиращи помпи
Предварителен вид- за PET бутилки Доза Размер
mm
Топлоустойчивост Диаметър Вътрешен размер
mm
mm
Отвор Семейство
mm
Зареждане…